Fuktskadekonsult.se
alreco
Fuktskadekonsult.se
© L.LUNDQVIST [Sidan är under ständig utveckling och kan komma att ändras utan föregående meddelande]
   
   
   
  Tjänster
   
  Om FSK
   
  Villkor / info
   
  Kontakt
   
   
   
   
   
   
   
  Fuktskadekonsult.se
 
 
Om FuktSkadeKonsult

Fuktskadekonsult är en firma som drivs med ambitionen att kunskap och hög kvalitet går före kvantitet och byggbranchens konservativa bakåtsträvar kunskaper.

Hos FSK används kunskaper om den absolut senaste byggnadstekniken och moderna material.

Inga hus och byggnader ska uppvisa problem orsakade av fukt p.g.a. felaktig byggnadsteknik och / eller olämpliga material.

FSK kommer aldrig rekommendera eller tillåta föråldrad byggnadsteknik eller material.

Till de som förespråkar halm, koskit, konstruktioner som "andas" (utan att veta vad det innebär), asfaltsbaserade produkter på fel ställe etc. etc. Ring inte FSK om Ni inte accepterar moderna lösningar och material som fungerar.

För att vara lämplig till denna typ av arbete krävs en byggnadsingenjörutbildning för att ha de högre teoretiska kunskaperna om byggnadstekniken. Dessutom krävs det erfarenhet av praktisk byggnation. På detta ska specialkunskaper inom fuktmekaniken och fuktproblem finnas och gärna från dess speciella branch. Allt detta ska sedan kunna användas tillsammans.

När Ni är i behov av hjälp inom detta område se då till att ovan krav är uppfyllda. Observera att ovan kriterier (en eller flera punkter) sällan uppfylls t.ex. i saneringsbranchen. Med andra ord: Ta hjälp av läkaren istället för att konsultera biträdet eller skötaren.

Allt arbete hos FSK utförs av erfaren byggnadsingenjör med specialkunskaper inom fuktproblem och modern fuktkorrekt byggnadsteknik.