Fuktskadekonsult.se
alreco
Fuktskadekonsult.se
© L.LUNDQVIST [Sidan är under ständig utveckling och kan komma att ändras utan föregående meddelande]
   
   
   
  Tjänster
   
  Om FSK
   
  Villkor / info
   
  Kontakt
   
   
   
   
   
   
   
  Fuktskadekonsult.se
 
 
Tjänster

Teknisk rådgivning och konsultation inom ett flertal områden som t.ex.

krypgrunder

vindsutrymmen

dränering

källare

platta på mark

ventilerade golv m.m.

Skriftlig dokumentation, andra former enligt överenskommelse.

Allt arbete utförs av erfaren byggnadsingenjör med specialkunskaper inom fuktproblem och modern fuktkorrekt byggnadsteknik.

Vidare teknisk utredning

Skadeutredning

Allmänt fuktkorrekt byggande

Åtgärdsförslag

Fuktmätning

Utbildning m.m.

Vid renovering, nybyggnation etc. är det lämpligt med rådgivning kring ett flertal områden så att felaktig byggnadsteknik eller olämpliga material undvikes. Denna kunskap inom fuktmekaniken har inte 99,9% av byggentreprenörerna eller hantverkarna.

Hur mycket är Ert hus värt? Finns det anledning att chansa att inte få rätt rådgivning?